MOUNT ATHOS

03.09.2018 | 12:47
The Holy Monastery of Kostamonitou (or Kastamonitou)
03.09.2018 | 12:45
The Holy Monastery of Zygos